Pogoji

To spletno mesto upravlja RESIN4DECOR. Kot uporabnik tega spletnega mesta potrjujete, da je vsaka uporaba tega spletnega mesta, vključno z morebitnimi transakcijami, ki jih izvedete, predmet naših pogojev (»pogoji«) spodaj, ki vključujejo vse razdelke s hiperpovezavami.

Ti pogoji veljajo za prodajo in dobavo blaga s strani RESIN4DECOR vam.

Priporočamo, da natisnete kopijo pogojev za svojo evidenco.

Kliknite tudi in si oglejte našo politiko zasebnosti in varnosti. Oddaja vašega naročila bo oblikovala ponudbo za nakup blaga in naše e-poštno sporočilo o sprejemu vašega naročila bo pomenilo oblikovanje pravno zavezujoče pogodbe med nami.

Če se ne strinjate s pogoji, nemudoma prekinite to sejo (če ste se 'prijavili' in imate izdelke v vašem vozičku, izpraznite voziček, preden se 'odjavite').

Splošno

Vsa naročila, ki jih oddate na tem spletnem mestu, bodo sprejeta v skladu s temi pogoji. RESIN4DECOR lahko te pogoje kadar koli spremeni. Lahko se razširijo tudi na druge pogoje, ki veljajo za določeno blago ali storitve, ki jih ponuja RESIN4DECOR. od časa do časa. Vaša odgovornost je, da preberete pogoje vsakič, ko oddate naročilo.

RESIN4DECOR si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli in brez obvestila odstrani, spremeni ali spremeni vsebino, ki se pojavi na kateri koli strani spletnega mesta. To spletno mesto je namenjeno podjetjem in predpostavlja se, da je vsako naročilo oddano v imenu podjetja. S sprejetjem teh pogojev potrjujete, da imate potrebna pooblastila, da zavezujete podjetje, v imenu katerega oddajate naročilo. S sprejetjem teh pogojev se strinjate, da vsa gradiva, informacije in ideje, ki jih prenesete na to spletno mesto ali kako drugače, postanejo in ostanejo last RESIN4DECOR.

Registracija

Če se želite registrirati pri nas, morate izpolniti spletni obrazec za registracijo ter vnesti uporabniško ime in geslo, ki morata biti ves čas varna, po tem boste postali registrirani uporabnik. Registracija vam bo omogočila, da se vaši podatki ohranijo v naši bazi podatkov za prihodnje udobje. Neregistrirani uporabniki lahko še vedno brskajo po spletnem mestu in oddajajo naročila. Podatki, ki jih navedete ob registraciji, so pomembni in potrjujete ter se zavezujete, da so vsi ti podatki resnični, pravilni in popolni v vseh pogledih. Strinjate se, da nas boste nemudoma obvestili o vseh spremembah, ki so pomembne za vašo registracijo, tako da posodobite svoje podatke na tem spletnem mestu s klikom na Moj račun.

Blago

»Blago« pomeni predmete, ki ste jih kupili pri nas prek te spletne strani, katerih prodaja in dobava sta predmet teh pogojev; RESIN4DECOR bo prodajal, vi pa boste kupovali blago pod temi pogoji. Resin4Decor Ltd. si pridržuje pravico do sprememb v specifikacijah blaga, ki morajo biti skladne z veljavnimi zakonskimi zahtevami ali zahtevami ES, ali če bo blago dobavljeno RESIN4DECOR specifikacij, ki bistveno ne vplivajo na njihovo kakovost ali delovanje. Čeprav so vse velikosti in mere samo približne, bomo uporabili naš najboljši Endeavour, da zagotovimo, da so čim natančnejše.

Vaše naročilo

Odgovorni boste za zagotavljanje točnosti pogojev katerega koli naročila, ki ga oddate, in za posredovanje vseh potrebnih informacij v zvezi z blagom in zahtevami glede dostave v dovolj času, da omogočite RESIN4DECOR za izvedbo pogodbe v skladu s Pogoji. Podatkov o vašem naročilu ne shranimo, da bi lahko pozneje dostopali neposredno na tej spletni strani. Predlagamo, da natisnete kopijo vseh potrditev naročila za lastno evidenco. Ko je vaše naročilo oddano, vam bomo naročilo potrdili po e-pošti. To potrditveno e-poštno sporočilo pomeni naš sprejem vaše ponudbe in bo pomenilo oblikovanje pravno zavezujoče pogodbe med nami.

Cena

Cena Blaga bo navedena cena RESIN4DECOR , vsi stroški ali dajatve v zvezi s pakiranjem, nakladanjem, razkladanjem, prevozom in zavarovanjem. RESIN4DECOR si pridržuje pravico, da zviša ceno blaga, tako da vas kadar koli pred dostavo obvesti, da odraža morebitno povečanje stroškov za RESIN4DECOR ki je posledica katerega koli dejavnika, ki je zunaj nadzora RESIN4DECOR (kot so, brez omejitev, morebitna nihanja deviznega tečaja, valutna ureditev, sprememba dajatev, znatno povečanje stroškov dela, materiala ali drugih proizvodnih stroškov). O vsakem takem povečanju cene vas bomo obvestili in imeli boste pet delovnih dni, da potrdite, ali želite nadaljevati z naročilom. Če na naše omenjeno obvestilo ne odgovorite, se bo štelo, da se strinjate z zvišanjem cene. Vsako zvišanje cene zaradi spremembe dobavnih rokov, količine ali specifikacije blaga, ki ga zahtevate, ali kakršna koli zamuda, ki jo povzročijo vaša navodila ali če niste dali RESIN4DECOR ustreznih informacij oz. navodila lahko povzročijo tudi zvišanje cene, o čemer se ne boste dodatno dogovorili. Trudimo se, da so vse cene na naši spletni strani pravilne, vendar lahko občasno pride do napak. Če odkrijemo napako pri ceni blaga, ki ste ga naročili, bomo poskušali stopiti v stik z vami, vi pa lahko sprejmete pravilno ceno in potrdite, da želite nadaljevati z novim naročilom ali ga prekličete. Če ne bomo mogli stopiti v stik z vami, bomo samodejno preklicali naročilo in če je treba plačati vračilo, vam bomo vrnili denar.

Plačilo

Vsi uporabniki morajo pri oddaji naročila posredovati podatke o kartici, saj je RESIN4DECOR upravičen do plačila blaga pred začetkom dostave blaga. Če blaga ne boste plačali, bo podjetje RESIN4DECOR upravičeno preklicati pogodbo ali začasno prekiniti dostavo blaga, dokler ne bo plačano v celoti. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti vašega uporabniškega imena in izbranega gesla. Posledično ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se zgodijo pod njimi. V primeru kakršne koli nepooblaščene uporabe, za katero ste izvedeli, nas morate takoj kontaktirati. RESIN4DECOR si pridržuje pravico do omejitve prodaje po lastni presoji in brez obrazložitve.

Dostava

Blago bo dostavljeno, ko bo blago dostavljeno na mesto dostave, ki ste ga sporočili podjetju RESIN4DECOR , in ko bo spremljajoči tovorni list podpisal posameznik, star 18 let. ali več v vašem imenu. Vaša odgovornost je, da pred podpisom preverite, ali se število dostavljenih škatel ali predmetov ujema s spremljajočim tovornim listom. Naš cilj je zagotoviti zelo visok standard storitev in potrudili se bomo, da blago dostavimo čim bližje določenemu datumu dostave, vendar so zamude včasih neizogibne zaradi nepredvidenih dejavnikov. Zato so vsi navedeni datumi za dostavo blaga samo približni in RESIN4DECOR ne bo odgovoren za kakršno koli zamudo pri dostavi blaga, ne glede na vzrok. Čas dostave ni bistvo pogodbe. Blago lahko dostavi RESIN4DECOR pred navedenim datumom dostave. Če RESIN4DECOR ne dostavi blaga iz kakršnega koli razloga, razen katerega koli vzroka, ki je zunaj razumnega nadzora RESIN4DECOR ali vaše krivde, in RESIN4DECOR je v skladu s tem odgovoren do vas, odgovornost RESIN4DECOR je omejena na vračilo cene blaga . Če blaga ne prevzamete ali RESIN4DECOR ne daste ustreznih navodil za dostavo ob času, določenem za dostavo (razen zaradi katerega koli vzroka, ki je zunaj vašega razumnega nadzora ali zaradi krivde RESIN4DECOR ) potem, brez poseganja v katero koli drugo pravico ali pravno sredstvo, ki je na voljo RESIN4DECOR, RESIN4DECOR lahko: blago shrani do dejanske dostave in vam zaračuna razumne stroške (vključno z zavarovanjem) skladiščenja; ali prodati blago po najboljši ceni, ki jo je mogoče zlahka doseči, in vam (po odbitku vseh razumnih stroškov skladiščenja in prodaje) obračunati presežek nad ceno po pogodbi ali vam zaračunati kakršen koli primanjkljaj pod ceno po pogodbi.

Za carinjenje in plačilo carine v primeru, ko je to potrebno, mora poskrbeti kupec. To ni del pogodbe med stranko in RESIN4DECOR in jo mora stranka plačati dodatno, odvisno od države dostave.

 

Tveganje in lastnina

Tveganje poškodbe ali izgube blaga bo prešlo na vas, ko bo RESIN4DECOR razpisal dostavo blaga. Ne glede na dostavo in prenos tveganja v blagu ali kateri koli drugi določbi pogojev lastnina v blagu ne bo prešla na vas, dokler RESIN4DECOR ne prejme odobrenih sredstev v celotno plačilo vseh dolgovanih zneskov.

Jamstva in odgovornost

V skladu s pogoji, določenimi spodaj, RESIN4DECOR jamči, da bo Blago ustrezalo specifikacijam v času dostave. Kjer RESIN4DECOR prodaja blago, ki ga je dobavila tretja oseba, RESIN4DECOR ne daje nobene garancije, jamstva ali drugega izraza kot na njihovo kakovost, primernost za namen ali kako drugače, vendar vam bo dodelil garancijo proizvajalca, ki jo daje tretja oseba, ki blago dobavlja RESIN4DECOR Zgornja garancija bo dodelil RESIN4DECOR ob upoštevanju dejstva, da RESIN4DECOR ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s kakršno koli napako, ki izhaja iz poštenega obraba, namerno poškodovanje, malomarnost, neobičajni delovni pogoji ali skladiščenje v sovražnem okolju, neupoštevanje navodil RESIN4DECOR ali navodil tretje osebe (če je bilo blago dobavljena s strani tretje osebe za RESIN4DECOR - bodisi ustno ali pisno) napačna uporaba ali sprememba ali popravilo blaga brez RESIN4DECOR odobritev. Glede na izrecno določeno v teh pogojih so vsa jamstva, pogoji ali drugi pogoji, ki jih določa zakon ali običajno pravo, izključeni v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Vsak vaš zahtevek, ki temelji na kakršni koli napaki v kakovosti ali stanju blaga ali njegovem neskladju s specifikacijo, bo (ne glede na to, ali ste zavrnili dostavo ali ne) obveščen na RESIN4DECOR v 5 delovnih dneh od datuma dostave ali (kjer napaka ali okvara ni bila očitna pri razumnem pregledu) v razumnem času po odkritju napake ali okvare. Če dostava ni zavrnjena in o tem ne obvestite podjetja RESIN4DECOR , ne boste upravičeni do zavrnitve blaga in Resin4Decor Ltd. ne prevzema nobene odgovornosti za takšno napako ali okvaro in ne boste upravičeni do povračila cene (če je primerno), kot da blago ni bilo dostavljeno v skladu s pogodbo. Kadar je kakršen koli veljaven zahtevek v zvezi s katerim koli blagom, ki temelji na kakršni koli napaki v kakovosti ali stanju blaga ali njegovem neizpolnjevanju specifikacij, obveščen RESIN4DECOR v v skladu s temi pogoji je RESIN4DECOR upravičen do brezplačne zamenjave blaga (ali zadevnega dela) ali pri RESIN4DECOR po lastni presoji vam povrne ceno blaga (ali sorazmernega dela blaga), vendar RESIN4DECOR ne bo imel nobene nadaljnje odgovornosti do vas. Razen v primeru smrti ali telesnih poškodb, ki jih povzroči RESIN4DECOR. malomarnosti, vam RESIN4DECOR ne odgovarja zaradi kakršnega koli zastopanja (razen če gre za goljufijo) ali implicitnega jamstva, pogoja ali drugega izraza ali katere koli dolžnosti po običajnem pravu, ali pod izrecnimi pogoji pogodbe za kakršno koli posredno, posebno ali posledično izgubo ali škodo (bodisi zaradi izgube dobička, dobrega imena ali ugleda ali kako drugače), gospodarske izgube (vključno z izgubo prihodkov, podatkov, dobičkov, pogodb, poslovanja ali pričakovani prihranki) stroški, odhodki ali kakršni koli drugi zahtevki za odškodnino (ne glede na to, ali so posledica malomarnosti RESIN4DECOR, njegovih zaposlenih ali zastopnikov ali kako drugače), ki izhajajo iz ali v povezavi z dobavo blaga ali njihovo uporabo z vaše strani in celotna odgovornost po pogodbi ali v povezavi s pogodbo ne bo presegla cene blaga, ki ste jo plačali za dobavljeno blago, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih. Ne glede na zgoraj navedeno je skupna odgovornost RESIN4DECOR (pogodbena, odškodninska ali drugačna) za izgubo škode v vsakem primeru omejena na znesek, ki je enak plačanemu ali plačljivemu znesku s strani vas za blago v zvezi z enim incidentom ali nizom incidentov, ki jih je mogoče pripisati isti klavzuli. RESIN4DECOR ne bo kršil pogodbe zaradi kakršne koli zamude pri izvajanju ali neizpolnjevanja katerega koli od RESIN4DECOR obveznosti v zvezi z blagom, če je do zamude ali neuspeha prišlo zaradi katerega koli vzroka, ki je zunaj razumnega nadzora RESIN4DECOR . Brez poseganja v splošnost zgoraj navedenega se naslednje šteje za vzroke izven razumnega nadzora RESIN4DECOR : višja sila, eksplozija, poplava, nevihta, požar ali nesreča; vojna ali grožnja vojne, sabotaža, upor, civilni nemiri ali rekvizicija; akti, omejitve, predpisi, podzakonski predpisi, prepovedi ali kakršni koli ukrepi s strani katerega koli vladnega, parlamentarnega ali lokalnega organa; uvozni ali izvozni predpisi ali embargo; stavke, izključitve ali druge industrijske akcije ali trgovinski spori (ne glede na to, ali vključujejo zaposlene RESIN4DECOR ali tretje osebe); težave pri pridobivanju surovin, delovne sile, goriva, delov ali strojev; izpad elektrike ali okvara strojev.

Odpoved

Imate 14-dnevni rok (»odpovedno obdobje«), v katerem lahko odstopite od pogodbe med vami in RESIN4DECOR s pisnim obvestilom RESIN4DECOR. Odpovedni rok začne teči dan po dnevu, ko vam je blago dostavljeno.

Za vračilo plačila mora kupec vrniti blago pošiljatelju. Prodajalec mora preveriti brezhibnost blaga in vrniti kupnino v roku 7 delovnih dni.

 

Intelektualna lastnina

Vse avtorske pravice, blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine v vseh materialih in vsebinah, ki so na voljo kot del vaše uporabe tega spletnega mesta, ostanejo vedno last nas in naših dajalcev licence. To gradivo lahko uporabljate le v skladu z izrecnim dovoljenjem naših dajalcev licence in nas. Gradivo in vsebino na tem mestu lahko prenesete le z namenom uporabe tega mesta in kakršna koli druga uporaba gradiva in vsebine tega mesta je strogo prepovedana in se strinjate, da ne (in se strinjate, da ne boste pomagali ali omogočali kateri koli tretji osebi) kopirati, reproducirati, prenašati, objavljati, prikazovati, distribuirati, komercialno izkoriščati ali ustvarjati izpeljanke takega materiala in vsebine.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vsebina teh strani je avtorsko zaščitena RESIN4DECOR. Gradivo in vsebino s tega mesta lahko prenesete le z namenom uporabe tega mesta in vsaka druga uporaba gradiva in vsebine tega mesta je strogo prepovedana brez našega predhodnega pisnega soglasja. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da ne boste kopirali, reproducirali, prenašali, objavljali, prikazovali, distribuirali, komercialno izkoriščali ali ustvarjali izpeljanih del takega materiala in vsebine. Nobene vsebine tega spletnega mesta ni dovoljeno kopirati ali kako drugače vključiti ali shraniti v kateri koli drugi obliki, logotipu, spletnem mestu, elektronskem sistemu za iskanje, publikaciji ali drugem delu v kakršni koli obliki (v tiskani obliki, elektronski ali drugi). V izogib dvomu, povezovanje ali uokvirjanje tega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja.

Splošna izjava o omejitvi odgovornosti

To spletno mesto in vse informacije, imena, slike, logotipi in ikone so na voljo "takšni, kot so", brez kakršne koli predstavitve ali odobritve ter brez kakršnega koli jamstva ali pogojev, izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne omejeno kakršno koli implicitno garancijo primernosti za prodajo, zadovoljive kakovosti, primernosti za določen namen, združljivosti, točnosti, valute ali nekršitve katere koli pravice intelektualne lastnine. Nobena ustna ali pisna informacija, ki ste jo pridobili od RESIN4DECOR , ne povzroči nobene dolžnosti skrbnega ravnanja, pogodbe, garancije ali katere koli druge obveznosti, ki ni izrecno navedena. Poleg tega, čeprav so informacije dane in posodobljene v dobri veri, RESIN4DECOR ne jamči, da bodo informacije na tem spletnem mestu vedno popolne, točne in ažurne ali zanesljiv. Sami ste odgovorni za vsebino kakršnih koli komentarjev v katerem koli prenosu in vam je prepovedano objavljati ali prenašati na ali s tega spletnega mesta kakršno koli nezakonito, grozilno, klevetniško, obrekljivo, hujskaško, pornografsko ali profano gradivo ali katero koli drugo gradivo, ki bi lahko povzroči kakršno koli civilno ali kazensko odgovornost po zakonu. RESIN4DECOR ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli informacije, objavljene na tej spletni strani, in zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s takimi informacijami. Zlasti Resin4Decor Ltd. s tem izključuje kakršno koli odgovornost za kakršne koli zahtevke, izgube, zahteve ali škodo v zvezi s kakršnimi koli informacijami, vsebino, oglasi, postopki, izdelki ali metodami, vsebovanimi ali navedenimi v gradivu, objavljenem na spletnem mestu. Vendar ni nobene izjeme v zvezi s smrtjo ali telesnimi poškodbami, ki nastanejo zaradi naše malomarnosti. RESIN4DECOR ne jamči ali zastopa, da bo uporaba tega spletnega mesta neprekinjena ali brez napak ali da to spletno mesto ali strežnik, ki ga omogoča, ne vsebuje virusov ali hroščev .

Razno

Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med strankama, nadomeščajo vse predhodne pogodbe ali dogovore in jih ni dovoljeno spreminjati, razen s predhodno pisno odobritvijo RESIN4DECOR. Vsa druga določila in pogoji, izrecni ali implicitni s statutom ali drugače, so izključeni v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. RESIN4DECOR si pridržuje pravico do prekinitve pogodbe, kot je določeno v teh pogojih, z obvestilom, poslanim po e-pošti, faksu ali s pismom, naslovljenim na vas, kot je določeno v vaše podatke o registraciji. Prekinitev bo nastopila v trenutku, ko RESIN4DECOR odda sporočilo ali objavi pismo. Vsako sporočilo, poslano elektronsko po elektronski pošti ali kako drugače, se bo štelo za poslano, ko vstopi v sistem za ustvarjanje, pošiljanje, prejemanje, shranjevanje ali drugačno obdelavo elektronskih sporočil ('Informacijski sistem'); se bo štelo, da ste ga prejeli v trenutku, ko v berljivi obliki vstopi v informacijski sistem, do katerega lahko dostopate; se bo štelo za odposlano v primeru podjetja na njegovem glavnem kraju poslovanja in v primeru posameznika tam, kjer ima običajno prebivališče; in se bo štelo, da je bilo prejeto v primeru podjetja na njegovem glavnem sedežu poslovanja in v primeru posameznika tam, kjer ima običajno prebivališče. Nobenih svojih pravic ali obveznosti v skladu s temi pogoji ali katerim koli povezanim naročilom blaga ne smete dodeliti ali skleniti s podizvajalci nobeni tretji osebi, razen če se s tem pisno strinja RESIN4DECOR.

RESIN4DECOR si pridržuje pravico do prenosa, dodelitve, preoblikovanja v podizvajalce ali pogodbe s podizvajalci vseh pravic ali obveznosti v skladu s temi pogoji ali drugimi povezanimi pogodbe s katero koli tretjo osebo. Če kateri koli pristojni organ meni, da je katera koli določba teh pogojev v celoti ali delno neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost drugih določb teh pogojev in preostale zadevne določbe. Nobena neuspeh ali zamuda s strani RESIN4DECOR pri izvajanju kakršnih koli pooblastil, pravic ali pravnih sredstev v skladu s temi pogoji ne bo veljala kot opustitev teh pooblastil, niti nobena posamezna ali delna izvedba katerih koli takih pooblastil, pravice ali pravna sredstva preprečujejo kakršno koli njihovo drugo ali nadaljnje uveljavljanje. Da bi veljala, mora biti vsaka odpoved v pisni obliki in podpisana s strani pooblaščenega predstavnika RESIN4DECOR.

Politika vračil

Če vaše naročilo prispe poškodovano, ga bomo brezplačno zamenjali. V primeru, da s katerim koli nakupom pri RESIN4DECOR niste zadovoljni, lahko vrnete neuporabljeno blago v originalni embalaži v 14 dneh od prejema in vam povrnemo celotno kupnino izdelka, vključno s stroški pošiljanja.

Priporočamo, da za vračilo blaga uporabite uglednega kurirja. Ne moremo prevzeti odgovornosti za vrnjeno blago, dokler član našega osebja ne podpiše potrdila o prejemu blaga. V vračilo vključite vse svoje kontaktne podatke, vključno z imenom in naslovom, ID številko naročila, originalno potrdilo o kreditni kartici in telefonsko številko za stik podnevi.

Vračilo Naslov: Špruha 31, 1236 Trzin, Slovenija.

Po prejemu vašega vračila se bomo potrudili, da vam kupnino povrnemo čim prej, pričakujemo, da bomo to storili v 2-4 delovnih dneh.

Če naročite pri RESIN4DECOR, se strinjate, da vas zavezujejo zgoraj navedeni pogoji.