DIN EN 71-3 RESIN4DECOR epoksi smola

Poročilo o analizi skladnosti epoksi smole RESIN4DECOR z zahtevami EN 71-3

 

Vzorec materiala

Za analizo je bil na voljo naslednji vzorčni material: utrjena plošča iz epoksi smole

Vzorec je bil pred testiranjem zmlet.

 

Izvajanje testov

Izpitno  obdobje:     20. januar 2020 do 12. februar 2020

 

Določanje migracije določenih elementov

Določanje je bilo izvedeno v skladu z DIN EN 71-3:2019-08.

Standardni elementi*

Določanje smo izvedli s pomočjo ICP-OES v ekstraktu klorovodikove kisline.

Rezultat v mg/kg:                                                                   Mejna vrednost

(kategorija III)

Aluminij

(Al):

ni merljivo

1.000

70.000

 

Antimon

(Sb):

ni merljivo

20

560

arzen

(Kot):

ni merljivo

5

47

Barij

(Ba):

ni merljivo

100

18.750

bor

(B):

ni merljivo

100

15.000

kadmij

(Cd):

ni merljivo

5

17

Kobalt

(Co):

ni merljivo

20

130

Chromium

(Cr):

ni merljivo

20

460

- Cr(lll)

baker

(Cu)

ni merljivo

20

7.700

 

Merkur

(Hg):

ni merljivo

5

94

 

Mangan

(Mn):

ni merljivo

100

15.000

 

Nikelj

(Ni):

ni merljivo

100

930

 

Svinec

(Pb):

ni merljivo

5

23

 

Selen

(se):

ni merljivo

20

460

 

Kositer

(Sn):

ni merljivo

100

180.000

 

Stroncij

(Sr)

ni merljivo

1.000

56.000

 

Cink

(Zn):

ni merljivo

100

46.000

 

Komentiraj: Celoten krom vsebino vključno s Cr(VI) se zabeleži pod pogoji razgradnje.

 

Krom(VI)*

Določanje je potekalo po SOP 162.200 z ionsko kromatografijo v puferski raztopini.

Rezultat::                          ni merljiv      <0,05 mg/kg Mejna vrednost (Kategorija Ill):    0,053 mg/kg

 

Organo kositer

Določanje je bilo izvedeno v sodelovanju z Ostthuringische Materialprufgesell schaft fUr Textil und Kunststoffe mbH (registrska št. D-PL-11118-01-00) s pomočjo GCMS. Upoštevane so bile naslednje organokositrove spojine:

Monobutilkositer, dibutilkositer, tributilkositer, tetrabutilkositer, monooktilkositer, dioktilkositer, difenilkositer, trifenilkositer, tricikloheksilkositer, metilkositer, di-n-propilkositer

Meja kvantitativnega iona:        0,9 mg/kg vsak; vsota organskih kositrovih spojin : 12 mg/kg

Mejna vrednost (Kategorija Ill):              12 mg/kg skupaj Rezultat:

Nobene od zgoraj naštetih spojin ni bilo mogoče količinsko opredeliti.

Komentar: Preizkušeni vzorec je v skladu z omejitvami, določenimi v standardu DIN EN 71-3:2019-08.

Akreditacija velja za metode, označene z * v poročilu o preskusu (registrska št. D-PL-14160-01-01 in D-PL-14160-01-02).