Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť RESIN4DECOR používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní tejto webovej stránky.

Súkromie webových stránok

RESIN4DECOR sa zaväzuje zabezpečiť ochranu vášho súkromia. Ak vás požiadame o poskytnutie určitých informácií, podľa ktorých vás možno identifikovať pri používaní tejto webovej stránky, môžete si byť istí, že budú použité iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

RESIN4DECOR môže túto politiku z času na čas zmeniť aktualizáciou tejto stránky. Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s akýmikoľvek zmenami. Tieto zásady sú účinné od 1. novembra 2012.

Čo zbierame
Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:
- meno, pracovná pozícia a organizácia
- kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy
-demografické informácie, ako je PSČ, preferencie a záujmy
-iné informácie relevantné pre zákaznícke prieskumy a/alebo ponuky

Čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme
Tieto informácie potrebujeme, aby sme porozumeli vašim potrebám a poskytli vám lepšie služby, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:
Vedenie internej evidencie.
Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie našich produktov a služieb.
Môžeme pravidelne posielať propagačné e-maily o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných informáciách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.
Z času na čas môžeme vaše informácie použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali na účely prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Tieto informácie môžeme použiť na prispôsobenie webovej stránky podľa vašich záujmov.


Bezpečnosť
Zaviazali sme sa zabezpečiť, že vaše informácie sú v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame cookies
Súbor cookie je malý súbor, ktorý vyžaduje povolenie na umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Keď súhlasíte, súbor sa pridá a súbor cookie pomáha analyzovať návštevnosť webu alebo vám dá vedieť, keď navštívite konkrétnu stránku. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia dokáže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, tým, čo sa vám páči alebo nepáči, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferenciách.
Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac o súboroch cookie a o tom, ako ich používame.

Odkazy na iné webové stránky
Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky, mali by ste si uvedomiť, že nad touto inou webovou stránkou nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete pri návšteve takýchto stránok a takéto stránky sa neriadia týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre danú webovú stránku.

Kontrola vašich osobných údajov
Môžete sa rozhodnúť obmedziť zhromažďovanie alebo používanie svojich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:
- kedykoľvek budete požiadaní o vyplnenie formulára na webovej stránke, vyhľadajte políčko, na ktoré môžete kliknúť, aby ste označili, že si neželáte, aby tieto informácie niekto použil na účely priameho marketingu
-ak ste predtým súhlasili s tým, aby sme vaše osobné údaje použili na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek zmeniť názor tak, že nám napíšete alebo pošlete e-mail na adresu info@resin4decor.com
Nebudeme predávať, distribuovať ani prenajímať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ na to nebudeme mať váš súhlas alebo nám to nevyžaduje zákon. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie propagačných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak nám poviete, že si to prajete.
Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, napíšte nám alebo nám čo najskôr pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu. Všetky informácie, o ktorých sa zistí, že sú nesprávne, bezodkladne opravíme.

Súkromie e-mailov
Tieto zásady ochrany osobných údajov e-mailu sme vytvorili, aby sme demonštrovali náš pevný záväzok voči vášmu súkromiu a ochrane vašich informácií.
Prečo ste od nás dostali e-mail?
Ak ste od nás dostali e-mail, (a) vaša e-mailová adresa je buď uvedená u nás ako niekto, kto túto adresu výslovne zdieľal na účely prijímania informácií v budúcnosti („opt-in“), alebo (b) máte registrované alebo zakúpené alebo s nami inak existujúci vzťah. Rešpektujeme váš čas a pozornosť tým, že kontrolujeme frekvenciu našich zásielok.

Ako chránime vaše súkromie
Používame bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím a zmenou údajov používaných naším systémom.

Zdieľanie a používanie
Nikdy nebudeme zdieľať, predávať ani prenajímať individuálne osobné údaje s nikým bez vášho predchádzajúceho súhlasu alebo pokiaľ to nenariadi súd. Informácie, ktoré nám boli predložené, sú dostupné iba zamestnancom spravujúcim tieto informácie na účely kontaktovania vás alebo zasielania e-mailov na základe vašej žiadosti o informácie a zmluvným poskytovateľom služieb na účely poskytovania služieb súvisiacich s našou komunikáciou s vami.

Ako môžete prestať dostávať e-maily od nás?
Každý odoslaný e-mail obsahuje jednoduchý, automatizovaný spôsob, ako prestať od nás dostávať e-maily alebo zmeniť svoje vyjadrené záujmy. Ak to chcete urobiť, jednoducho postupujte podľa pokynov na konci každého e-mailu.
Ak ste dostali nechcený, nevyžiadaný e-mail odoslaný prostredníctvom tohto systému alebo údajne odoslaný prostredníctvom tohto systému, pošlite kópiu tohto e-mailu s vašimi komentármi na adresu info@resin4decor.com na kontrolu.