DIN EN 71-3 RESIN4DECOR Żywica epoksydowa

Raport z analizy żywicy epoksydowej RESIN4DECOR na zgodność z wymaganiami normy EN 71-3

 

Przykładowy materiał

Do analizy dysponowano następującym materiałem próbnym: płytką z utwardzonej żywicy epoksydowej

Próbkę przed badaniem zmielono.

 

Przeprowadzanie testów

Okres egzaminu:     20 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r.

 

Określenie migracji niektórych pierwiastków

Oznaczenie przeprowadzono zgodnie z normą DIN EN 71-3:2019-08.

Elementy standardowe*

Oznaczenie przeprowadzono metodą ICP-OES w ekstrakcie kwasu solnego.

Wynik w mg/kg:                                                                Wartość graniczna

(kategoria III)

Aluminium

(Glin):

nie wymierne

1,000

70,000

 

Antymon

(Sb):

nie wymierne

20

560

Arsen

(Jak):

nie wymierne

5

47

Bar

(Nie):

nie wymierne

100

18,750

Bor

(B):

nie wymierne

100

15,000

Kadm

(Płyta CD):

nie wymierne

5

17

Kobalt

(Współ):

nie wymierne

20

130

Chrom

(Cr):

nie wymierne

20

460

- Cr(lll)

Miedź

(Z)

nie wymierne

20

7,700

 

Rtęć

(Hg):

nie wymierne

5

94

 

Mangan

(Mn):

nie wymierne

100

15,000

 

Nikiel

(W):

nie wymierne

100

930

 

Ołów

(Pb):

nie wymierne

5

23

 

Selen

(z):

nie wymierne

20

460

 

Uważać

(SN):

nie wymierne

100

180,000

 

Stront

(Sr)

nie wymierne

1,000

56,000

 

Cynk

(Zn):

nie wymierne

100

46,000

 

Komentarz: Ogólny chrom treść w tym Cr(VI) jest rejestrowane w warunkach rozpadu.

 

Chrom(VI)*

Oznaczenie przeprowadzono zgodnie z SOP 162.200 metodą chromatografii jonowej w roztworze buforowym.

Wynik: Wartość graniczna (Kategoria III):    0,053 mg/kg

 

Cyna organiczna

Oznaczenie przeprowadzono we współpracy z Ostthuringische Materialprufgesell schaft fUr Textil und Kunststoffe mbH (nr rejestracyjny D-PL-11118-01-00) za pomocą GCMS. Brano pod uwagę następujące związki cyny organiczne:

Monobutylocyna, dibutylocyna, tributylocyna, tetrabutylocyna, monooktylocyna, dioktylocyna, difenylocyna, trifenylocyna, tricykloheksylocyna, metylocyna, di-n-propylocyna

Granica oznaczalności:        0,9 mg/kg każdy; suma związków cyny organicznej: 12 mg/kg

Wartość graniczna (Kategoria III):              łącznie 12 mg/kg Wynik:

Żaden z wyżej wymienionych związków nie był możliwy do oznaczania ilościowego.

Komentarz: Badana próbka spełnia limity określone w normie DIN EN 71-3:2019-08.

Akredytacja dotyczy metod oznaczonych znakiem *w protokole z badań (nr rejestracyjny D-PL-14160-01-01 i D-PL-14160-01-02).