DIN EN 71-3 RESIN4DECOR Epoxyhars

Rapport van analyse van RESIN4DECOR epoxyhars voor naleving van de eisen van EN 71-3

 

Voorbeeldmateriaal

Voor analyse was het volgende monstermateriaal aanwezig: uitgeharde epoxyharsplaat

Het monster werd vóór het testen gemalen.

 

Het uitvoeren van de tests

Examenperiode:     20 januari 2020 t/m 12 februari 2020

 

Bepaling van de migratie van bepaalde elementen

De bepaling werd uitgevoerd volgens DIN EN 71-3:2019-08.

Standaardelementen*

De bepaling werd uitgevoerd met behulp van ICP-OES in een zoutzuurextract.

Resultaat in mg/kg:                                                           Grenswaarde

(categorie ziek)

Aluminium

(Al):

niet kwantificeerbaar

1,000

70,000

 

Antimoon

(Sb):

niet kwantificeerbaar

20

560

Arseen

(Als):

niet kwantificeerbaar

5

47

Barium

(Niet):

niet kwantificeerbaar

100

18,750

Borium

(B):

niet kwantificeerbaar

100

15,000

Cadmium

(CD):

niet kwantificeerbaar

5

17

Kobalt

(Co):

niet kwantificeerbaar

20

130

Chroom

(Cr):

niet kwantificeerbaar

20

460

- Cr(lll)

Koper

(Met)

niet kwantificeerbaar

20

7,700

 

Kwik

(Hg) :

niet kwantificeerbaar

5

94

 

Mangaan

(Mn):

niet kwantificeerbaar

100

15,000

 

Nikkel

(In):

niet kwantificeerbaar

100

930

 

Leiding

(Pb):

niet kwantificeerbaar

5

23

 

Selenium

(met):

niet kwantificeerbaar

20

460

 

Geloven

(Sn):

niet kwantificeerbaar

100

180,000

 

Strontium

(Sr)

niet kwantificeerbaar

1,000

56,000

 

Zink

(Zn):

niet kwantificeerbaar

100

46,000

 

Opmerking: Het algehele chroom inhoud inclusief Cr(VI) is opgenomen onder de desintegratieomstandigheden.

 

Chroom(VI)*

De bepaling werd uitgevoerd volgens SOP 162.200 door middel van ionenchromatografie in een bufferoplossing.

Resultaat:                          niet kwantificeerbaar      <      0,05          mg/kg Grenswaarde (Categorie III):    0,053 mg/kg

 

Organisch Tin

De bepaling werd uitgevoerd in samenwerking met de Ostthuringische Materialprufgesellschaft fUr Textil und Kunststoffe mbH (registratienummer D-PL-11118-01-00) door middel van GCMS. De volgende organotinverbindingen werden overwogen:

Monobutyltin, Dibutyltin, Tributyltin, Tetrabutyltin, Monooctyltin, Dioctyltin, Difenyltin, Trifenyltin, Tricyclohexyltin, Methyltin, Di-n-propyltin

Kwantificeringslimiet:        0,9 mg/kg elk; som organische tinverbindingen: 12 mg/kg

Grenswaarde (Categorie III):              12 mg/kg in totaal Resultaat:

Geen van de hierboven genoemde verbindingen was kwantificeerbaar.

Opmerking: Het geteste monster voldoet aan de grenzen van DIN EN 71-3:2019-08.

De accreditatie geldt voor de methoden gemarkeerd met * in het testrapport (registratienr. D-PL-14160-01-01 en D-PL-14160-01-02).