Felhasználási feltételek

Ezt a weboldalt a RESIN4DECOR üzemelteti. Ennek a webhelynek a felhasználójaként Ön tudomásul veszi, hogy a webhely bármely használatára, beleértve az Ön által végrehajtott tranzakciókat is, az alábbi feltételeink (a "Feltételek") hatálya alá tartoznak, amelyek magukban foglalják a hiperhivatkozással ellátott részeket.

Ezek a feltételek az áruk értékesítésére és szállítására vonatkoznak GYANTA4DEKOR neked.

Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a Feltételek egy példányát.

Kérjük, kattintson és tekintse meg Adatvédelmi és biztonsági szabályzatunkat is. Megrendelésének elküldése az Áru megvásárlására vonatkozó ajánlatot képez, a megrendelését elfogadó e-mailünk pedig egy jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttét jelenti közöttünk.

Ha nem fogadja el a Feltételeket, kérjük, azonnal szakítsa meg ezt a munkamenetet (ha „bejelentkezett” és termékek vannak a kocsiban, kérjük, ürítse ki a kocsit, mielőtt „kijelentkezne”.

Tábornok

Az ezen a Webhelyen leadott összes megrendelés a jelen Feltételeknek megfelelően elfogadandó. Ezeket a feltételeket bármikor módosíthatja GYANTA4DEKOR. Kibővíthetők az általa kínált konkrét árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó egyéb feltételekre is GYANTA4DEKOR. időről időre. Az Ön felelőssége, hogy minden alkalommal elolvassa a Feltételeket, amikor megrendelést ad.

GYANTA4DEKOR fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor és előzetes értesítés nélkül eltávolítsa, módosítsa vagy módosítsa a Weboldal bármely oldalán megjelenő tartalmat. Ez a webhely vállalkozásoknak szól, és feltételezzük, hogy minden egyes megrendelés egy vállalkozás nevében történik. A jelen feltételek elfogadásával megerősíti, hogy rendelkezik a szükséges felhatalmazással ahhoz, hogy kötelezettséget vállaljon azon vállalkozás felé, amelynek nevében a megrendelést leadja. A jelen Feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy minden olyan anyag, információ és ötlet, amelyet erre a webhelyre vagy más módon továbbít, a cég tulajdonába kerül és az is marad. GYANTA4DEKOR.

Bejegyzés

Ha szeretne nálunk regisztrálni, töltse ki a felhasználói azonosítót és jelszót megadva az online regisztrációs űrlapot, amelyet mindig biztonságban kell tartani, majd Regisztrált felhasználóvá válik. A regisztráció lehetővé teszi, hogy adatait megőrizzük adatbázisunkban a későbbi kényelem érdekében. A nem regisztrált felhasználók továbbra is böngészhetik a webhelyet és leadhatják rendeléseiket. Az Ön által a Regisztráció során megadott adatok fontosak, és Ön megerősíti és vállalja, hogy minden ilyen információ minden tekintetben igaz, pontos és teljes. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul értesít minket minden olyan változásról, amely a regisztrációját érinti, frissítse adatait ezen az oldalon a Fiókom lehetőségre kattintva.

Áruk

Az „Áruk” az Ön által ezen a weboldalon keresztül tőlünk vásárolt termékek, amelyek értékesítésére és szállítására a jelen Feltételek vonatkoznak; GYANTA4DEKOR eladja, Ön pedig megvásárolja az árukat a jelen feltételek szerint. A Resin4Decor Ltd. fenntartja a jogot, hogy az Áruk specifikációjában olyan változtatásokat hajtson végre, amelyeknek meg kell felelniük bármely vonatkozó jogszabályi vagy EK követelménynek, vagy ahol az Árukat kell szállítani GYANTA4DEKOR specifikációk, amelyek nem befolyásolják lényegesen azok minőségét vagy teljesítményét. Bár minden méret és méret csak hozzávetőleges, a legjobb Endeavour-t használjuk, hogy a lehető legpontosabbak legyenek.

A rendelését

Ön felelős azért, hogy biztosítsa az Ön által benyújtott megrendelés feltételeinek pontosságát, valamint az Árukkal és a szállítási követelményekkel kapcsolatos minden szükséges információt megfelelő időn belül megadjon ahhoz, hogy lehetővé tegye. GYANTA4DEKOR a szerződést a Feltételek szerint teljesíteni. Nem rögzítjük megrendelésének részleteit, hogy később közvetlenül hozzáférhessen ezen a weboldalon. Javasoljuk, hogy saját nyilvántartása céljából nyomtassa ki az összes rendelési visszaigazolás másolatát. A megrendelés elküldését követően e-mailben visszaigazoljuk a rendelést. Ez a megerősítő e-mail jelenti az Ön ajánlatának elfogadását, és egy jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttét jelenti közöttünk.

Ár

Az Áruk ára lesz GYANTA4DEKOR feltüntetett ár, a csomagolással, berakodással, kirakodással, szállítással és biztosítással kapcsolatos összes költség vagy díj. GYANTA4DEKOR fenntartja magának a jogot, hogy a szállítás előtt bármikor értesítse Önt, hogy megemelje az Áruk árát, hogy tükrözze az áruk költségének növekedését. GYANTA4DEKOR ami minden olyan tényezőnek köszönhető, amelyen kívül esik GYANTA4DEKOR (mint például, korlátozás nélkül, devizaárfolyam-ingadozás, valutaszabályozás, vámok változása, jelentős munkaerő-, anyag- vagy egyéb gyártási költségek emelkedése). Minden ilyen áremelésről értesíteni kell, és öt munkanap áll rendelkezésére annak megerősítésére, hogy kívánja-e folytatni a Megrendelést. Az említett felhívásunkra adott válasz elmulasztása az áremelés elfogadásának minősül. Bármilyen áremelkedés a szállítási dátumok, mennyiségek vagy az Áruk specifikációjának Ön által kért változása miatt, vagy bármilyen késedelem, amelyet az Ön utasítása vagy az Ön elmulasztása okozott. GYANTA4DEKOR a megfelelő tájékoztatás vagy utasítás áremelkedést is eredményezhet, amely nem függ az Ön további hozzájárulásától. Igyekszünk megbizonyosodni arról, hogy weboldalunkon minden ár helyes, de időnként előfordulhatnak hibák. Ha árazási hibát észlelünk az Ön által megrendelt áruval kapcsolatban, megpróbáljuk felvenni Önnel a kapcsolatot, és Ön elfogadhatja a helyes árat és megerősítheti, hogy folytatni kívánja az új megrendelést, vagy törölheti azt. Ha nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, akkor automatikusan töröljük a megrendelést, és ha esedékes a visszatérítés, visszatérítjük az árát.

Fizetés

Minden felhasználó köteles megadni a kártya adatait a megrendelés során GYANTA4DEKOR jogosult az Áru kifizetésére az Áru szállításának megkezdése előtt. Ha nem fizeti ki az árut GYANTA4DEKOR jogosult elállni a szerződéstől vagy felfüggeszteni az áruk szállítását a teljes fizetésig. Ön felelős felhasználói azonosítója és választott jelszavának bizalmas kezeléséért. Ennek eredményeként Ön teljes mértékben felelős minden tevékenységért, amely ezek alapján történik. Azonnal kapcsolatba kell lépnie velünk minden jogosulatlan használat esetén, amelyről tudomást szerzett. GYANTA4DEKOR fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint és magyarázat nélkül korlátozza az értékesítést.

Szállítás

Az áruk kiszállítására akkor kerül sor, amikor az árut kiszállították az Ön által értesített szállítási helyre. GYANTA4DEKOR és a kísérő fuvarlevelet egy 18. életévét betöltött magánszemély írta alá az Ön nevében. Az Ön felelőssége, hogy aláírás előtt ellenőrizze, hogy a szállított dobozok vagy tételek száma megegyezik-e a kísérő fuvarlevéllel. Célunk, hogy nagyon magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Árut a megadott szállítási határidőhöz a lehető legközelebb szállítsuk, azonban a késések néha elkerülhetetlenek előre nem látható tényezők miatt. Ezért az Áruk leszállítására megadott bármely dátum csak hozzávetőleges és GYANTA4DEKOR nem vállal felelősséget az Áruk kézbesítésének bármilyen okból bekövetkező késéséért. A szállítási idő nem képezi a szerződés lényegét. Az Árukat a GYANTA4DEKOR a megadott szállítási dátum előtt. Ha GYANTA4DEKOR nem szállítja át az árut bármely más okból kifolyólag GYANTA4DEKOR ésszerű ellenőrzés vagy az Ön hibája, és GYANTA4DEKOR ennek megfelelően felelős Ön felé, GYANTA4DEKOR a felelősség az áru árának visszatérítésére korlátozódik. Ha nem veszi át az árut, vagy nem adja át GYANTA4DEKOR megfelelő kézbesítési utasításokat a kézbesítéskor megjelölt időpontban (egyébként az Ön ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból vagy GYANTA4DEKOR hiba) akkor, a rendelkezésére álló egyéb jogok vagy jogorvoslatok sérelme nélkül GYANTA4DEKOR, GYANTA4DEKOR a következőket teheti: tárolhatja az Árut a tényleges kézbesítésig, és felszámíthatja a tárolás ésszerű költségeit (beleértve a biztosítást is); vagy eladja az Árukat a könnyen elérhető legjobb áron, és (minden ésszerű tárolási és értékesítési költség levonása után) elszámolja Önnel a szerződés szerinti ár túllépését, vagy felszámít Önnek a szerződés szerinti ár alatti hiányt.

Az ügyfél köteles szükség esetén gondoskodni a vámkezelésről és a vámfizetésről. Ez nem része a vásárló és a RESIN4DECOR között létrejött szerződésnek, és a szállítási országtól függően a vásárlónak külön kell fizetnie.

 

Kockázat és tulajdon

Az Áruk sérülésének vagy elvesztésének kockázata akkor száll át Önre, amikor GYANTA4DEKOR pályáztatta az Áruk leszállítását. A szállítástól és az Áru kockázatának átszállásától, illetve a Feltételek bármely más rendelkezésétől függetlenül az Áruban lévő tulajdon nem száll át Önre mindaddig, amíg GYANTA4DEKOR megkapta az elszámolt pénzeszközöket az összes esedékes összeg teljes kifizetésével.

Garancia és felelősség

Az alábbiakban meghatározott feltételek szerint GYANTA4DEKOR szavatolja, hogy az Áruk megfelelnek a szállításkor megadott specifikációnak. Ahol GYANTA4DEKOR Harmadik fél által szállított árukat értékesít, GYANTA4DEKOR nem ad szavatosságot, garanciát vagy egyéb feltételt azok minőségére, rendeltetésszerűségére vagy egyébre vonatkozóan, hanem Önre ruházza az árukat szállító harmadik fél által biztosított gyártói garanciát. GYANTA4DEKOR A fenti garanciát a GYANTA4DEKOR figyelemmel arra a tényre GYANTA4DEKOR nem vállal felelősséget a méltányos elhasználódásból, szándékos károkozásból, hanyagságból, rendellenes munkakörülményekből, vagy ellenséges környezetben történő tárolásból, be nem tartásból eredő hibákért. GYANTA4DEKOR utasítások vagy harmadik fél utasításai (ha az Árut harmadik fél szállította GYANTA4DEKOR - akár szóban, akár írásban) az Áruk nem rendeltetésszerű használata vagy megváltoztatása vagy javítása nélkül GYANTA4DEKOR jóváhagyás. A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározottak szerint a törvényben vagy általános jogban foglalt minden jótállás, feltétel vagy egyéb feltétel a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárt. Bármilyen igényt, amely az Áru minőségének vagy állapotának hibáján, vagy a specifikációnak való eltérésen alapul, (függetlenül attól, hogy Ön visszautasítja a szállítást, vagy sem) értesíteni kell a GYANTA4DEKOR a szállítástól számított 5 munkanapon belül, vagy (amennyiben a hiba vagy meghibásodás az ésszerű ellenőrzés során nem volt nyilvánvaló) a hiba vagy meghibásodás felfedezését követő ésszerű időn belül. Ha a szállítást nem utasítják vissza, és Ön nem értesít GYANTA4DEKOR ennek megfelelően Ön nem jogosult az Árut visszautasítani, és a Resin4Decor Kft. nem vállal felelősséget az ilyen hibákért vagy meghibásodásokért, és nem jogosult az ár visszatérítésére (ha van ilyen), mintha az Árut nem a megfelelő módon szállították volna ki. a szerződéssel. Ha bármely Áruval kapcsolatos érvényes igényt, amely az Áruk minőségének vagy állapotának hibáján vagy a specifikációnak való megfelelés hiányán alapul, értesítik a GYANTA4DEKOR ezen feltételekkel összhangban, GYANTA4DEKOR jogosult az Áru (vagy a kérdéses alkatrész) térítésmentes cseréjére, ill GYANTA4DEKOR saját belátása szerint visszatéríti Önnek az Áru (vagy az Áruk arányos részének) árát, de GYANTA4DEKOR nem vállal további felelősséget Ön felé. Kivéve az általa okozott haláleset vagy személyi sérülés tekintetében GYANTA4DEKOR. gondatlanság, GYANTA4DEKOR nem vállal felelősséget Önnel szemben semmilyen képviselet (kivéve, ha csalárd) vagy vélelmezett jótállás, feltétel vagy egyéb feltétel, vagy a közjogi kötelezettség vagy a szerződés kifejezett feltételei alapján semmilyen közvetett, különleges vagy következményes veszteségért. vagy károk (akár nyereség, jó hírnév vagy hírnév elvesztése miatt), gazdasági veszteségek (beleértve, korlátozás nélkül a bevételek, adatok, nyereségek, szerződések, üzleti vagy várható megtakarítások elvesztését), költségek, kiadások vagy egyéb kártérítési igények (akár az okozta, hogy a gondatlansága GYANTA4DEKOR, alkalmazottai vagy ügynökei vagy más módon), amelyek az Áruk leszállításából vagy az Ön általi használatból erednek, és a szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos teljes felelősség nem haladhatja meg az Áruk Ön által fizetett árát. a leszállított Áruk, kivéve a jelen feltételekben kifejezetten meghatározott eseteket. A fentiek ellenére, GYANTA4DEKOR a károk elvesztése miatti összesített felelősség (akár szerződésben, jogellenes károkozásban vagy más módon) minden esetben arra az összegre korlátozódik, amely megegyezik az Ön által az Áruért fizetett vagy fizetendő összeggel egy, ugyanazon záradéknak tulajdonítható esemény vagy eseménysorozat miatt. . GYANTA4DEKOR nem szegheti meg a szerződést a teljesítési késedelem vagy a teljesítés elmulasztása miatt GYANTA4DEKOR az Árukkal kapcsolatos kötelezettségei, ha a késedelem vagy a meghibásodás bármely azon túlmutató ok miatt következett be GYANTA4DEKOR ésszerű ellenőrzés. A fentiek általánosságának sérelme nélkül az alábbiakat túlmutató oknak kell tekinteni GYANTA4DEKOR ésszerű ellenőrzés: Isten cselekedete, robbanás, árvíz, vihar, tűz vagy baleset; háború vagy háborús fenyegetés, szabotázs, felkelés, polgári zavargás vagy rekvirálás; bármely kormányzati, parlamenti vagy helyi hatóság cselekményei, korlátozásai, rendeletei, szabályzatai, tilalmai vagy intézkedései vagy bármilyen jellegű; behozatali vagy kiviteli szabályok vagy embargók; sztrájkok, kizárások vagy egyéb munkavédelmi akciók vagy kereskedelmi viták (akár az alkalmazottak bevonásával, GYANTA4DEKOR vagy harmadik félé); nyersanyagok, munkaerő, üzemanyag, alkatrészek vagy gépek beszerzésének nehézségei; áramszünet vagy meghibásodás a gépben.

Törlés

Önnek 14 napos időszaka van (a "felmondási időszak"), amelyen belül elállhat az Ön és a között létrejött szerződéstől. GYANTA4DEKOR címre küldött írásbeli értesítéssel GYANTA4DEKOR. Az elállási időszak az áru kézbesítését követő napon kezdődik.

A fizetés visszatérítéséhez a vásárlónak vissza kell küldenie az árut a feladónak. Az eladónak ellenőriznie kell az áru sértetlenségét, és 7 munkanapon belül vissza kell térítenie az árát.

 

Szellemi tulajdon

Minden szerzői jog, védjegy és minden egyéb szellemi tulajdonjog minden olyan anyagra és tartalomra vonatkozóan, amely az oldal használatának részeként elérhetővé válik, mindig a mi és licencadóink tulajdonában marad. Ezt az anyagot csak licencadóink és mi kifejezetten felhatalmazva használhatja. Az ezen az oldalon található anyagokat és tartalmakat csak a webhely használatának céljából töltheti le, és a jelen webhely anyagának és tartalmának bármilyen más felhasználása szigorúan tilos, és Ön beleegyezik, hogy nem (és beleegyezik abba, hogy nem segíti vagy segíti harmadik félnek) az ilyen anyagok és tartalom másolása, reprodukálása, továbbítása, közzététele, megjelenítése, terjesztése, kereskedelmi hasznosítása vagy származékos művek létrehozása.

Szerzői jogi megjegyzés

Ezen oldalak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll GYANTA4DEKOR. Az ezen az oldalon található anyagokat és tartalmakat kizárólag az oldal használatához töltheti le, és az oldal anyagának és tartalmának bármilyen más felhasználása szigorúan tilos előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Az oldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy nem másol, reprodukál, nem továbbít, nem tesz közzé, nem jelenít meg, nem terjeszt, kereskedelmi céllal nem hasznosít, illetve nem hoz létre az ilyen anyagokból és tartalomból származtatott műveket. A jelen weboldal tartalmát semmilyen formában (akár nyomtatott, akár elektronikus, akár más formában) tilos másolni vagy más módon beépíteni vagy tárolni semmilyen más designban, logóban, weboldalon, elektronikus visszakereső rendszerben, kiadványban vagy más munkában. A félreértések elkerülése végett kifejezett engedély nélkül tilos linkelni vagy keretbe helyezni ezt az oldalt vagy annak bármely részét.

Általános felelősségi nyilatkozat

Ez a webhely és minden információ, név, kép, logó és ikon „ahogy van” alapon, bármilyen nyilatkozat vagy jóváhagyás nélkül, valamint bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy feltétel nélkül biztosított, beleértve, de nem korlátozva. az eladhatóságra, a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a kompatibilitásra, a pontosságra, az érvényességre vagy a szellemi tulajdonjogok megsértésének hiányára vonatkozó vélelmezett garanciát. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli információ, amelyet Öntől kapott GYANTA4DEKOR gondossági kötelezettséget, szerződést, jótállást vagy bármely más kötelezettséget von maga után, amelyet kifejezetten nem jeleznek. Továbbá, bár az információkat jóhiszeműen adják és frissítik, GYANTA4DEKOR nem garantálja, hogy az ezen a weboldalon található információk mindig teljesek, pontosak, naprakészek vagy megbízhatóak lesznek. Kizárólag Ön felelős a közvetítések során tett megjegyzések tartalmáért, és tilos bármilyen törvénytelen, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, lázító, pornográf vagy profán anyagot közzétenni vagy továbbítani erre a webhelyre, vagy bármely más olyan anyagot, amely törvény szerinti polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. GYANTA4DEKOR nem vállal felelősséget az ezen a weboldalon közzétett információkért, és elhárít minden felelősséget az ilyen információkkal kapcsolatban. A Resin4Decor Kft. ezúton kizár minden felelősséget a webhelyen közzétett anyagokban található vagy hivatkozott információkkal, tartalommal, reklámokkal, eljárásokkal, termékekkel vagy módszerekkel kapcsolatos követelésekért, veszteségekért, követelésekért vagy károkért. A gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés tekintetében azonban nincs kizárás. GYANTA4DEKOR nem vállal garanciát vagy kijelentést arra vonatkozóan, hogy a weboldal használata megszakítás nélkül vagy hibamentes lesz, vagy hogy ez a webhely vagy az azt elérhetővé tevő szerver vírusoktól vagy hibáktól mentes.

Vegyes

Ezek a feltételek alkotják a felek közötti teljes megállapodást, felülírnak minden korábbi megállapodást vagy megállapodást, és nem módosíthatók, kivéve a felek előzetes írásos jóváhagyásával. GYANTA4DEKOR. Minden egyéb, a törvény által kifejezett vagy hallgatólagos feltétel és feltétel a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárt. GYANTA4DEKOR fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Feltételekben foglaltak szerint felmondja a szerződést e-mailben, faxon vagy levélben, a regisztrációs adatokban meghatározottak szerint Önnek címzett értesítéssel. A felmondás akkor fog megtörténni GYANTA4DEKOR továbbítja az üzenetet vagy elküldi a levelet. Az elektronikusan e-mailben vagy más módon küldött közlések akkor tekintendők elküldöttnek, ha belépnek az elektronikus kommunikációt generáló, küldő, fogadó, tároló vagy egyéb módon feldolgozó rendszerbe ("Információs rendszer"); akkor tekintendő az Ön által megérkezettnek, amikor az olvasható formában belép az Ön által elérhető Információs Rendszerbe; kiküldetésnek minősül, ha a vállalkozás a fő telephelyén van, és olyan magánszemély esetében, ahol szokásos tartózkodási helye van; és kézbesítettnek kell tekinteni olyan vállalkozás esetében, amely a fő telephelyén van, és olyan magánszemély esetében, ahol szokásos tartózkodási helye van. Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek vagy a kapcsolódó Árumegrendelés alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit harmadik félre, illetve nem ruházhatja alvállalkozásba, kivéve, ha a RESIN4DECOR erről írásban megállapodott.

GYANTA4DEKOR fenntartja a jogot arra, hogy a jelen feltételekből vagy bármely kapcsolódó szerződésből eredő bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben átruházza, engedményezze, újítsa fel vagy alvállalkozásba adja bármely harmadik félnek. Ha bármely illetékes hatóság a jelen Feltételek bármely rendelkezését részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a jelen Feltételek többi rendelkezésének és a szóban forgó rendelkezés többi rendelkezésének érvényességét ez nem érinti. Nincs hiba vagy késés GYANTA4DEKOR a jelen feltételek szerinti hatáskörök, jogok vagy jogorvoslati lehetőségek gyakorlása azokról való lemondásként működik, és az ilyen jogkörök, jogok vagy jogorvoslatok egyetlen vagy részleges gyakorlása sem zárja ki azok bármely más vagy további gyakorlását. Ahhoz, hogy a lemondás érvényes legyen, írásban kell megtenni, és a RESIN4DECOR meghatalmazott képviselőjének alá kell írnia.

Pénzvisszatérítési eljárás

Ha megrendelésed sérülten érkezik meg, ingyenesen kicseréljük. Abban az esetben, ha nem elégedett a RESIN4DECOR vásárlásával, az átvételtől számított 14 napon belül visszaküldheti a fel nem használt árut az eredeti csomagolásukban a termék vételárának teljes visszatérítése érdekében, beleértve a szállítási költségeket is.

Javasoljuk, hogy jó hírű futárt vegyen igénybe az áru visszaküldéséhez. A visszaküldött áruért felelősséget nem tudunk vállalni mindaddig, amíg munkatársunk alá nem írta az áru átvételét. Kérjük, hogy a visszáruhoz adja meg teljes elérhetőségét, beleértve a nevet és címet, a rendelési azonosítószámot, az eredeti hitelkártya-bizonylatot és a nappali kapcsolattartási telefonszámot.

Visszaküldési cím: Špruha 31, 1236 Trzin, Szlovénia.

A visszaküldés kézhezvételekor mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban visszatérítsük Önnek, várhatóan 2-4 munkanapon belül.

Ha a RESIN4DECOR-tól rendel, elfogadja a fent ismertetett feltételeket.